Odborné posuzování nemovitých věcí před nákupem nebo prodejem

Chystáte se koupit nemovitost a chcete mít jistotu, že nekupujte zajíce v pytli? Jednáte s prodávajícím o výši kupní ceny a potřebujete argumentační podklad pro takové jednání? Chcete znát reálnou tržní hodnotu nemovitosti, její případné technické a právní vady? Využijte mých zkušeností a obraťte se na mě.

Co vše pro vás zajistím

Odborné posouzení z pohledu reálné ceny obvyklé (tržní hodnoty) nemovité věci – rodinného domu, bytové či nebytové jednotky, pozemku, případně jakýchkoliv jiných nemovitostí. Prověření stavebně technického stavu nemovité věci, posouzení případných technických vad a opotřebení konstrukcí a prvků stavby. Posouzení právních rizik souvisejících s danou nemovitostí.

V jaké formě vám předám výstup

Písemné odborné vyjádření obsahující posouzení obvyklé ceny, výčet pozitiv a negativ nemovité věci, výčet případných technických a
právních rizik souvisejících s danou nemovitostí.
Výstup Vám předám v tištěné případně digitální podobě. Zakázky jsou zpracovávány obratem dle potřeb klienta.
 
Kolik vás to bude stát

Rodinný dům od 6 000 Kč
Bytová jednotka od 5 000 Kč

Co od vás budu potřebovat za informace

Cenu rád upřesním po získání podrobných informací jako je typ nemovitosti, její poloha a účel požadovaného výstupu.

Budu po Vás chtít přesnou identifikaci nemovité věci – adresu vč. čísla popisného, případně list vlastnictví k nemovitosti, další případné podklady dohodneme osobně.