Znalectví a oceňování
nemovitých věcí
pro fyzické i právnické osoby

Potřebujete vypracovat ocenění nemovité věci? Nevyznáte se v typech cen, jejich účelu a využití? Kontaktujte mě, pomohu vám s návrhem řešení.

Co vše pro vás zajistím

Tržní ocenění

Cena obvyklá např. jako podklad pro majetkovou dispozici, pro účely vkladu do společnosti, pro účely dědické daně apod.

Ocenění dle cenového předpisu

Cena úřední např. pro daň z nabytí nemovitých věcí

Další typy ocenění

Např. pro účely pojištění atd.

V jaké formě vám předám výstup

Písemný znalecký posudek

Jedná se o výstup zpracovaný soudním znalcem pro oceňování nemovitého majetku. Vyžadují jej nejčastěji instituce či úřady.

Cena od 5 000 Kč

Písemný odhad obvyklé ceny

Jedná se o výstup zpracovaný certifikovaným odhadcem nemovitostí.


Cena od 4 000 Kč

Co od Vás budu potřebovat za informace

Cenu rád upřesním po získání podrobných informací jako je typ nemovitosti, její poloha a účel požadovaného výstupu.

Budu po Vás potřebovat přesnou identifikaci nemovité věci – adresu vč. čísla popisného, případně list vlastnictví k nemovitosti, další případné podklady dohodneme osobně.